Σκοπός και Βασικές Αρχές


Σκοπός της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αποστράτων Υπηρετώντας τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ισότητας, της Αλληλεγγύης, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Εθνικής Ανεξαρτησίας, με ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, διαφάνεια και ξεκάθαρο σκοπό, καθορίζουμε το πλαίσιο των βασικών αρχών που διέπει την συμμετοχή όπως και τον οδικό χάρτη της προσπάθειας ανασύνταξης / αναδιοργάνωσης του πλαισίου δράσης των εν ενεργεία και αποστράτων συναδέλφων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σκοπός δημιουργίας της Σ.Ε.Α

Για την καλύτερη εκπροσώπηση και συντονισμό των συναδέλφων στα πλαίσια των διεκδικητικών δράσεων μας, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για:
 1. Να επανενώσει την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων σε μια διεκδικητική συμπόρευση.
 2. Να οικοδομήσει ξανά, σε στέρεες βάσεις, τις σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού όλων μας.
 3. Να καθορίσει και να επικαιροποιεί ένα τεκμηριωμένο διεκδικητικό πλαίσιο για την υπεράσπιση όσων κεκτημένων έχουν απομείνει και για την επιστροφή όσων μας έχουν αφαιρεθεί.
 4. Να καθορίζει και να προγραμματίζει τις μορφές δράσης σύμφωνα με το διεκδικητικό πλαίσιο
 5. Να συντονίζει τις προσπάθειες όσων συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα για διεκδικητική συμπόρευση, οικοδόμηση στέρεων βάσεων εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού όλων μας, ενότητα και ισοτιμία χωρίς την επιδίωξη υποκατάστασης ή ακύρωσης των όποιων αγωνιστικών κινήσεων των Ενώσεων, Φορέων και Σωματείων αποστράτων και εν ενεργεία συναδέλφων.

Βασικές μας αρχές:

 1. Πίστη και αγώνας για μια Ελλάδα Εθνικά Κυρίαρχη, για την προστασία των Κυριαρχικών μας Δικαιωμάτων και για Διαρκή Ειρήνη στην περιοχή μας .
 2. Ο Πατριωτισμός αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες και δεν χαρίζεται σε κίβδηλους «εθνικόφρονες». 
 3. Διεκδικητική και αγωνιστική δράση, (χωρίς να αποκλείουμε και δράσεις που εφαρμόστηκαν αναποτελεσματικά και κατά κόρον μέχρι σήμερα), για την υπεράσπιση των κεκτημένων που έχουν κατακτηθεί με αγώνες και επιστροφή όσων έχουν αφαιρεθεί με τις κυβερνητικές πολιτικές της λιτότητας και των μνημονίων τόσο από εμάς όσο και από τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Αυτή η δράση δεν θα πρέπει να είναι αποκομμένη από τους αγώνες των υπόλοιπων εργαζόμενων που αγωνίζονται για τους ίδιους σκοπούς. 
 4. Δράση για τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των θεσμικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και γενικότερων συμφερόντων των εν ενεργεία και αποστρατεία συναδέλφων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 
 5. Ενεργή παρουσία όλων των συναδέλφων που συμφωνούν στην προσπάθεια αυτή, με τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας εξειδίκευσης θέσεων και προτάσεων σε ενιαία έκφραση και συντονισμό δράσης.
 6. Υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα από κάθε είδους παρεμβάσεις καθώς και διασφάλιση των διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της δημοκρατίας και της αυτονομίας στη λειτουργία και τη δράση της. Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην κίνησή μας συνάδελφοι οι οποίοι: (α). Εκφράζουν διαχωριστικές, ξενοφοβικές και ρατσιστικές ιδέες φασιστικού ή ναζιστικού περιεχομένου, πολύ περισσότερο αυτοί που ασπάζονται εγκληματικού χαρακτήρα πρακτικές καθόσον στην πράξη και παρά την αντίθεσή τους στα λόγια, εξυπηρετούν τη διαιώνιση της κυβερνητικής πολιτικής, επιθυμούν τη διάλυση προσπαθειών αντίδρασης σε αυτήν όπως η δική μας, εχθρεύονται και πολεμούν τις δημοκρατικές αξίες, την ενότητα και τον αγώνα για μια ανθρώπινη αξιοπρεπή ζωή. (β). Έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα όπως εγκληματικών ενεργειών, διαφθοράς, κατά της ζωής ή της περιουσίας , απάτης κλπ. (γ). Θα αναστέλλεται η συμμετοχή στην Σ.Ε.Α σε όποιον συνάδελφο έχει ασκηθεί ή ασκείται ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διερεύνηση για τέτοιου είδους αδικήματα. 
 7. Ανάπτυξη αλληλεγγύης και σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών με τους συνταξιούχους και υπαλλήλους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τους εργαζόμενους που πλήττονται από την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική.
 8. Σεβασμό στην ιδιαιτερότητα της θέσης των εν ενεργεία συναδέλφων και στήριξη των επιλογών / αποφάσεων τους που έχουν να κάνουν με την εμφάνιση τους ή τον τρόπο δράσης τους όταν συμμετέχουν σε δράσεις που έχουν αποφασιστεί από την Σ.Ε.Α ή ταυτίζονται με το πνεύμα των προηγουμένων παραγράφων (π.χ. στο θέμα εμφάνισής τους στις κινητοποιήσεις που θα αποφασισθούν).