Συνάδελφοι του Στρατού Ξηράς, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι του Πολεμικού Ναυτικού, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι της Πολεμικής Αεροπορίας, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι της Ελληνικής Αστυνομίας, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι του Λιμενικού Σώματος, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

4 Δεκ 2019

Συνάντηση εργασίας / διαλόγου Μελών και Φίλων

ΘΕΜΑ:  Συνάντηση εργασίας / διαλόγου Μελών και Φίλων
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την τελευταία Γενική Συνέλευση και ήμαστε μπροστά στην επόμενη.
Αυτή η χρονιά ήταν μεστή προβληματισμών, γεγονότων, ενεργειών και προβλημάτων
Το Δ.Σ με τις όποιες μικρές δυνάμεις διέθετε και έχοντας να αντιμετωπίσει διάφορες αντιξοότητες που είχαν να κάνουν με διάφορα μικρά ή μεγάλα προβλήματα, προβλήματα από την οικονομική δυσπραγία έως  ακόμα και της καθημερινής λειτουργίας, έκανε διάφορες ενέργειες που θα μπορούσαν  να χαρακτηριστούν άλλοτε ως επιτυχείς και άλλοτε ως λιγότερο επιτυχείς ή ακόμα και ανεπιτυχείς.
Βασική αρχή όμως όλων των ενεργειών ήταν και παραμένει  ο σεβασμός προς όλους τους συναδέλφους , η σωστή / αξιοπρεπής αντιπροσώπευση τους, η κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο προβολή των προβλημάτων και διεκδικήσεων και η όσον το δυνατόν μεγαλύτερη συμβολή στις προσπάθειες για επίλυση τους.
Συνάδελφοι τα προβλήματα δυστυχώς είναι πολλά και είναι μπροστά μας.
Οι προβληματισμοί  ακόμα μεγαλύτεροι.
Η συμμετοχή όλων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την λειτουργία της ένωσης αλλά και το απαραίτητο συστατικό για να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα.   
Με αυτέ τις σκέψεις :   
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ σας προσκαλεί
 την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00
στην ανοιχτή συνάντηση
 που θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης
Στην συνάντηση αυτή η ατζέντα θα είναι ανοιχτή. Θα τεθούν και θα συζητηθούν  όλα τα θέματα από την λειτουργία της ένωσης μέχρι και τις διεκδικήσεις, από τη συμμετοχή μέχρι και την επικοινωνία, από την αναγκαιότητα ύπαρξης της ΑΝΕΑΕΔ μέχρι το σημερινό γίγνεσθαι.  
Συνάδελφε η συμμετοχή σου θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά στη ύπαρξη και λειτουργία της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.  
Με την ευχή και την πίστη ότι θα συμμετέχεις στην συνάντηση.
Για την Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων  (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ)

                                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                                   Γιώργος Ροΐδης

1 Δεκ 2019

Μετοχικά Ταμεία ( ΜΤΣ – ΜΤΝ- ΜΤΑ)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  - ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  Νο  13/2019


ΘΕΜΑ:  Μετοχικά Ταμεία  ( ΜΤΣ – ΜΤΝ- ΜΤΑ)
  1. Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ με αριθ. 9/2019 και 11/2019 από 27/10/2019 και 02/11/2019 καλούμε για μια ακόμα φορά :
Α. Τις Διοικήσεις των Μετοχικών Ταμείων και Ειδικών λογαριασμών Σ.Ξ – Π.Ν – Π.Α, τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων οι οποίοι έχουν την ευθύνη συντονισμού, ελέγχου και λειτουργίας των παραπάνω ταμείων και ειδικών λογαριασμών, τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας καθώς και τον Υπουργό Εργασίας, να αναλάβουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου :
    (1) Να σταματήσουν άμεσα να γίνονται οι κρατήσεις του ν.4093/2012 ενέργεια που  έπρεπε να έχει γίνει από την δημοσίευση του ν.4387/2016.
     (2) Να επιστραφούν σε όλους τους δικαιούχους συναδέλφους τα μη νομίμως παρακρατηθέντα ποσά του ν.4093/2012 από την δημοσίευση του ν.4387/2016.
    (3) Να καταβληθεί έκτακτο μέρισμα σύμφωνα με τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. 
Β. Τους αρμόδιους  Υπουργούς Οικονομικών,  Εθνικής Άμυνας  και Εργασίας  να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες και επιβαλλόμενες ενέργειες προκειμένου :
 (1) Να αναπροσαρμοσθούν οι συντάξεις και τα μερίσματα από τον Μάιο 2016 μέχρι και σήμερα σύμφωνα με όσα κρίθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  με αριθ. 1125 έως 1128/2016 και με αριθ. 2192 έως 2196/2014 κλπ

 (2)  Να καταργηθούν τα έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας και της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τα οποία από το 2013 παράτυπα και χωρίς πραγματική νομική κάλυψη τα Μετοχικά Ταμεία και το ΕΚΟΕΜ έχουν ενταχθεί στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ως Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.
Υπενθυμίζουμε ότι τα Μετοχικά Ταμεία και οι ιδικοί λογαριασμοί δεν μπορεί να είναι  φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και δεν είναι, σύμφωνα με τους ιδρυτικούς νόμους και τους κανονισμούς λειτουργίας τους, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.
(3) Να καταργήσουν την εγκύκλιο με την οποία έχει θεσπιστεί η αποστολή των στοιχείων του Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜ στην ΗΔΙΚΑ. 
(4) Να σταματήσουν άμεσα οι κρατήσεις του ν. 4093/2012 όπως έπρεπε να έχει γίνει από την δημοσίευση του ν.4387/2016.
     (5) Να επιστραφούν σε όλους τους δικαιούχους συναδέλφους όλα τα παρακρατηθέντα ποσά από την δημοσίευση του ν.4387/2016.

2.     Όπως είναι γνωστό :
·       Το Υπουργείο Οικονομικών έχει χορηγήσει δάνειο στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) το οποίο το ταμείο τα αποπληρώνει σταδιακά.
Η ύπαρξη αυτού του δανείου και η υποχρέωση της σταδιακής αποπληρωμής του, δημιουργούν προβλήματα ρευστότητας και κατά συνέπεια ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΜΤΣ.

·       Εξαιτίας του προγράμματος της ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους (PSI+), τα κεφάλαια των μετοχικών μας ταμείων και των ειδικών λογαριασμών καθώς και τα ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου που είχαν τα μετοχικά ταμεία, υπέστησαν τεράστια απώλεια.
Σε αποτιμήσεις του 2012 οι απώλειες αυτές κυμαίνονταν σε ποσοστό άνω του 70% έναντι των αρχικών τους κεφαλαίων. 

·       Σύμφωνα με τους νόμους ΑΝ 1611/50, ν.2296/94 και ν.2469/97 τα διαθέσιμα των μετοχικών μας ταμείων και των ειδικών λογαριασμών κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν η διαχρονική πραγματική απώλεια εσόδων και αύξησης των αποθεματικών των  μετοχικών ταμείων και των ειδικών λογαριασμών επ ωφελεία του δημοσίου.
Αν και οι μέτοχοι ουδέποτε ερωτήθηκαν και ουδέποτε συναίνεσαν με αυτή την πρακτική που εφάρμοζαν διαχρονικά οι κυβερνώντες, ακουσίως προσέφεραν στο Ελληνικό δημόσιο από το υστέρημα τους αφού η πρακτική αυτή τους στερούσε μέρος των αποδοχών τους.  

·       Με την πολιτική που έχει εφαρμοστεί την τελευταία δεκαετία και την μη πλήρη εφαρμογή από τις κυβερνήσεις δικαστικών αποφάσεων σχετικών με τις αποδοχές, η καταβολή μερισμάτων και των λοιπών προβλεπομένων παροχών από τους ειδικούς λογαριασμούς καθίσταται όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίος παράγοντας επιβίωσης. 
 
Με γνώμονα τα παραπάνω, το αίσθημα δικαίου και την διαχρονικά εκφρασμένη απαίτησή μας για ανάκτηση  όσων, όλα αυτά τα χρόνια, άδικα και με μη ορθό τρόπο μας έχουν αφαιρεθεί

Α. Υποβάλουμε την πρόταση :

Ø  Το Υπουργείο Οικονομικών να παραιτηθεί της απαιτήσεως αποπληρωμής από το ΜΤΣ του δανείου που του έχει χορηγηθεί, συμψηφίζοντας το με τις απώλειες που έχουν υποστεί τα μετοχικά ταμεία και οι ειδικοί λογαριασμοί, από την αναγκαστική εφαρμογή του προγράμματος της ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους (PSI+).

Ø  Το ΜΤΣ να αναλάβει την υποχρέωση, υπογράφοντας σχετική σύμβαση, να επιστρέψει στα ΜΤΝ και ΜΤΑ και τους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς τα ποσά που αναλογεί να λαμβάνουν από τον παραπάνω συμψηφισμό, λόγω των απωλειών τους από την αναγκαστική εφαρμογή του προγράμματος της ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους (PSI+), εξασφαλίζοντας παράλληλα την παραμονή στο ταμείο του του  αντίστοιχου ποσού που για τον ίδιο λόγο του αναλογεί από τον παραπάνω συμψηφισμό (δανείου – απωλειών) .

Β.  Ζητάμε από τους Υπουργούς Οικονομικών και  Εθνικής Άμυνας άλλα και από τις Διοικήσεις των μετοχικών ταμείων και τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων που έχουν την ευθύνη συντονισμού, ελέγχου και λειτουργίας των παραπάνω ταμείων και ειδικών λογαριασμών  να αναλάβουν τις όποιες ενέργειες απαιτούνται για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να μην δημιουργεί προβλήματα στην καταβολή των προβλεπομένων παροχών στους μετόχους, την  σωστή λειτουργία και βιωσιμότητα του ΜΤΣ.    

Για την Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων  (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ)
                                                                                             Ο Πρόεδρος
 
                                                                                   Γιώργος Ροΐδης30 Νοε 2019

Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ) καλεί


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Νο   12/2019

Το νέο (!!!!) ασφαλιστικό, συνέχεια των προηγούμενων αντιασφαλιστικών, έφτασε.
 Η κυβέρνηση, σύμφωνα με την πάγια τακτική όλων των κυβερνήσεων, το παρουσιάζει σαν το δώρο προς τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους και το προσφέρει μέσα σε ωραιότατο περιτύλιγμα όχι λόγω των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων αλλά γιατί έτσι επιβάλουν οι ανάγκες της προπαγάνδας.
Οι λέξεις / φράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρουσίασή του έχουν επιλεγεί με προσοχή για να κρύψουν την πραγματικότητα, να πετύχουν τουλάχιστον εφησυχασμό, και αδράνεια για να ελαχιστοποιήσουν τις αντιδράσεις. 
Ελευθερία επιλογής, ευελιξία ασφαλισμένου, δυνατότητα επιλογής κλίμακας εισφορών ακόμα και της κατώτατης, επιλογή πακέτου επενδυτικού ρίσκου, είναι μερικές από αυτές που χρησιμοποιούνε οι κυβερνόντες για να μην αποκαλυφθούν οι επιδιώξεις τους. 
Το κοινωνικό δικαίωμα για δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση που θα διασφαλίζει για όλους τους πολίτες, (εργαζομένους, συνταξιούχους, προστατευόμενα μέλη οικογενειών), πλήρη υγειονομική κάλυψη παρέχοντας πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη καθώς και συντάξεις αντάξιες της προσφοράς στο εργασιακό βίο που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση μετά την δεκαετία του 90 βάλλεται.
Επικαλούμενοι μελέτες / απόψεις επιτροπών «σοφών» (όπως οι κυβερνώντες τις βάφτισαν) οι Σιούφας (1992), Γιαννίτσης, Ρέππας, Πετραλιά, Λοβέρδος, Κουτρουμάνης, Βρούτσης, Κατρούγκαλος και τώρα πάλι Βρούτσης, με παρεμβάσεις, νομοσχέδια και νόμους αργά, διαχρονικά  αλλά σταθερά προχωράνε στην εξαΰλωση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.  
Στόχος η μύωση του μη μισθολογικού κόστους και η μετατροπή της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νόρμες του ΔΝΤ, του ΟΑΣΑ, της Ε.Ε και τα πρότυπα άλλων χωρών της Ν. Αμερικής, των ΗΠΑ ή της Ε.Ε,  σε ένα ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων.
·       Πρώτος πυλώνας κρατικός, υποχρεωτικός, με βάση το αναδιανεμητικό σύστημα, που θα παρέχει μια υποτυπώδη υγειονομική περίθαλψη και κάποια ελάχιστη σύνταξη επιπέδου επιδόματος φτώχιας.  
·       Δεύτερος πυλώνας, υποχρεωτικός, με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, Επαγγελματικά Ταμεία και Ιδιωτική Ασφάλιση (Επενδυτικές Εταιρείες). Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ Επαγγελματικού Ταμείου ή ιδιωτικού φορέα.
·       Τρίτος πυλώνας, προαιρετικός, με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Αυστηρά ιδιωτικός.
Η ΑΝΕΑΕΔ από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα, σταθερή στις αρχές και αξίες της :
  • Στάθηκε απέναντι σε κάθε προσπάθεια αντιασφαλιστικής μεταρρύθμισης.
  • Διακήρυξε δημόσια, υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει την συσπείρωση, ενότητα, συμπόρευση τόσο με τις ενώσεις, συλλόγους, φορείς των εν ενεργεία (ε.ε) και εν αποστρατεία (ε.α) στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, όσο και με το κοινωνικό κίνημα.
Απόστρατοι αλλά όχι απόμαχοι, ενώνοντας τα αιτήματά μας με αυτά των υπολοίπων συνταξιούχων και εργαζομένων, αντιδράσαμε ενημερώνοντας συναδέλφους, μέλη και  φίλους της ΑΝΕΑΕΔ και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ)
καλεί :
τα μέλη, τους φίλους, τους συναδέλφους, τους φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν εν ενεργεία και αποστρατεία συναδέλφους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας να συμμετέχουν
το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019
στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που διοργανώνουν Πανελλαδικά Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, Ενώσεις και Σωματεία.
 Για την Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων  (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ)
                                                                                             Ο Πρόεδρος
 
                                                                                   Γιώργος Ροΐδης28 Νοε 2019

Κάλεσμα Συμμετοχής Αποστράτων Στα συλλαλητήρια που διοργανώνουν Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και εκατοντάδες σωματεία, σε όλη τη χώρα


Συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση της Ν.Δ, πατώντας στο έδαφος που έστρωσε η κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ με κορωνίδα τον νόμο Κατρούγκαλου, ετοιμάζει νέο μεγάλο χτύπημα σε βάρος ασφαλισμένων και συνταξιούχων με την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της  Κοινωνικής Ασφάλισης .
-Η Ασφάλιση μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ατομική υπόθεση. Οι ασφαλισμένοι μετατρέπονται σε «επενδυτές» - πελάτες, έρμαια του χρηματιστηριακού τζόγου. Βαφτίζουν  «επιχειρηματικό ρίσκο» τους κόπους μιας ζωής.
- Είναι χαρακτηριστικό ότι γίνεται λόγος για «επιλογή» ανάμεσα σε «τρία επενδυτικά πακέτα», «χαμηλού», «μεσαίου» και «υψηλού επενδυτικού κινδύνου»... Στην πρόταση ως εναλλακτικοί πάροχοι διαχείρισης υποδεικνύονται «οι ΑΕΔΑΚ, οι ΕΠΕΥ, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις».
- Οι επικουρικές συντάξεις των νέων ασφαλισμένων δεν θα είναι εγγυημένες, καθώς το ύψος τους θα εξαρτάται από το τζογάρισμα στις αγορές και γενικώς από την «απόδοση» του ρίσκου που αναλαμβάνει ο κάθε ασφαλισμένος ατομικά!
Η νέα αντιασφαλιστική επίθεση σε βάρος των συνταξιούχων και των εργαζομένων, στην ουσία απαλλάσσει  τις επιχειρήσεις και το κράτος από την υποχρέωση στην Κοινωνική - Ασφάλιση και οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, ρίχνονται  όλο και πιο βαθιά στον καιάδα.
Τα ασφαλιστικά ταμεία και οι εισφορές των ασφαλισμένων μετατρέπονται σε μία τεράστια πηγή άντλησης κεφαλαίων που θα πηγαίνουν στις τσέπες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μέσω των κάθε λογής «επενδυτικών» και χρηματοπιστωτικών προϊόντων.
Ξέρουμε ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε : η  κοινωνική ασφάλιση, η δημόσια δωρεάν υγεία και πρόνοια και η σταθερή, ασφαλής και με δικαιώματα εργασία, είναι κατακτήσεις που κερδήθηκαν με θυσίες, προκειμένου οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι να εξασφαλίσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια.
H  αντιασφαλιστική επίθεση που εξελίσσεται σε βάρος των συνταξιούχων πλήττει και τους απόστρατους. Στο ερώτημα αν μπορούμε να βάλουμε εμπόδια, να αναχαιτίσουμε την επίθεση, απαντούμε ΝΑΙ, αλλά μόνο συγκροτώντας συμμαχίες! Μόνο ο κοινός αγώνας, μαζί με τους άλλους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους και με ξεκάθαρο στόχο τη διεκδίκηση δημόσιας υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να ανατρέψει την επίθεση. 

Απευθύνουμε Κάλεσμα Συμμετοχής Αποστράτων
Στα συλλαλητήρια που διοργανώνουν Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες  και εκατοντάδες σωματεία, σε όλη τη χώρα
Το Σάββατο  30/11/19, στην  Αθήνα  10.30 πμ στα Προπύλαια.


            Απαιτούμε:
·        Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.
·        Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα από το PSI αποθεματικά των Ταμείων με ανακεφαλαιοποίησή τους. Nα πληρώσουν το κράτος και οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
  • Επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στα προ κρίσης επίπεδα, κάλυψη των απωλειών, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και σύνταξης.
  • Κανένα λαϊκό σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Απαγόρευση πλειστηριασμών για τις λαϊκές οικογένειες.
  • Κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Η παροχή υγείας είναι υποχρέωση του κράτους.
·        Καμιά αλλαγή νόμου που εμποδίζει την ανάπτυξη του αγώνα των εργαζομένων και των διεκδικήσεων τους
  • Όχι στις δαπάνες για τους Νατοϊκούς εξοπλισμούς
  • Καμιά εμπλοκή στους πολέμους και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, της ΕΕ των ΗΠΑ. Να επιστρέψουν οι στρατιωτικοί από αποστολές εκτός συνόρων.
  • Να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι άλλες Αμερικανονατοϊκές βάσεις.
                                                                                                                                                                                                         
                                                                              Η Γραμματεία της  Κίνησης για την Εθνική Άμυνα
                                                                                                               27/11/2019


16 Νοε 2019

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Η κυβέρνηση εντείνει τον αυταρχισμό και την καταστολή, με στόχο να κλείσει τα στόματα όσων αντιδρούν στην αντιλαϊκή πολιτική της.
Η αστυνομοκρατία καλά κρατεί με την παραβίαση του Πανεπιστημιακού  ασύλου και με την επίθεση των ΜΑΤ σε φοιτητές που διαμαρτύρονταν.
Ταυτόχρονα οι υπουργοί προκαλούν με τις αναφορές τους:
·        Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης ειρωνικά δήλωσε ότι «Η επιβολή του νόμου»...δεν γίνεται  «με προσφορά τριαντάφυλλων» και κυνικότατα παραδέχθηκε πώς για την επιβολή της αντιλαϊκής πολιτικής, «το ξύλο είναι στοιχείο αναγκαστικότητας»!
·        Ο υπουργός άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος, δήλωσε προς κάθε κατεύθυνση ότι ελληνόπουλα «μάτωσαν δίπλα σε Αμερικανούς στρατιώτες» σε πολέμους στο παρελθόν και «αυτό θα γίνει επίσης και στο μέλλον»!

Συνάδελφοι απόστρατοι,
δίνουμε την καλύτερη απάντηση στην αστυνομοκρατία την καταστολή και τον κρατικό αυταρχισμό με την μαζική συμμετοχή μας στην πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου την Κυριακή 17 του Νοέμβρη!
Βροντοφωνάζουμε και πάλι:
 "Ψωμί - Παιδεία – Ελευθερία", "Έξω αι ΗΠΑ", "Έξω το ΝΑΤΟ"

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ

15/11/2019
Η γραμματεία της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα
(ΚΕΘΑ)13 Νοε 2019

Ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών “Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974”, καλεί για την 46η επέτειο της ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ του ΝΟΕΜΒΡΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΛΕΣΜΑ

46 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ την ΕΞΕΓΕΡΣΗ του ΝΟΕΜΒΡΗ του 1973

Ο ΑΓΩΝΑΣ για “ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!!

     Ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών “Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974”, καλεί τους εργαζόμενους, τη νεολαία και  κάθε προοδευτικό πολίτη, να πάρουν μέρος στις Τριήμερες εκδηλώσεις για την 46η επέτειο της ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ του ΝΟΕΜΒΡΗ και στην ΠΟΡΕΙΑ προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
     Καλεί τους μαζικούς φορείς, εργατικά σωματεία, Φοιτητικούς Συλλόγους, άλλους φορείς του λαϊκού κινήματος, να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις προς τιμή του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου.
   Τους καλεί  να διοργανώσουν, στο αγωνιστικό τριήμερο, τη δική τους αγωνιστική δράση, τιμώντας το Πολυτεχνείο, με τις εκθέσεις, τις εκδηλώσεις, τις προβολές και διαλέξεις τους.
   
Καλούμε τους εργαζόμενους  και τη νεολαία να δώσουν, με το μαζικό και αγωνιστικό τους παρών συνολική απάντηση στην ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική, στη λιτότητα, τον αυταρχισμό, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, στα εμπόδια άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, στη θωράκιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου,  στα νέα εμπόδια που ορθώνονται στη μόρφωση των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων, στην παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου και την καταστολή των φοιτητικών, λαϊκών αγώνων.
  Να εκφράσουν την αλληλεγγύη στους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που εγκαταλείπουν τις χώρες τους λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εκεί, από τις πολύχρονες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.   
Να  συμβάλουν στο να ορθωθεί ένα  τείχος αντίστασης ενάντια στην νέα ελληνοαμερικανική συμφωνία που υπόγραψε η κυβέρνηση της ΝΔ, στο πλαίσιο του "Στρατηγικού Διαλόγου" με τις ΗΠΑ, πατώντας στο έδαφος που έστρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

     Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για τις ανατριχιαστικές δηλώσεις του ΥΠΕΘΑ, ότι "πολεμήσαμε στο πλάι των ΗΠΑ, οι άνδρες μας μάτωσαν δίπλα στους Αμερικανούς στρατιώτες στους πολέμους στους οποίους συμμετείχαμε, και αυτό θα γίνει επίσης και στο μέλλον". Ο λαός και η νεολαία δεν θα γίνουν κρέας στα ιμπεριαλιστικά ΑμερικανοΝΑΤΟϊκά κανόνια.
Λέμε, Όχι στις βάσεις και τα πυρηνικά.
√ Καταγγέλλουμε την ελληνοαμερικανική "Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας".
√ Παλεύουμε για να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες αμερικανοΝΑΤΟικές στρατιωτικές βάσεις.
√ Καμία συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.
√ Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
ΟΛΟΙ στην ΠΟΡΕΙΑ  στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2019 στις 4:00 Μ.Μ.
     Συνεχίζουμε τον αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, δίνοντας σύγχρονο περιεχόμενο στο σύνθημα “ΨΩΜΙ –ΠΑΙΔΕΙΑ –ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, που γεννούν πρόσφυγες και μετανάστες, ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτούς.

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ και ΕΜΠΝΕΕΙ τους ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ.


Για το Δ.Σ. του «Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΣΠΥΡΟΣ  ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ                                                                         ΝΙΚΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ