Συνάδελφοι του Στρατού Ξηράς, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι του Πολεμικού Ναυτικού, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι της Πολεμικής Αεροπορίας, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι της Ελληνικής Αστυνομίας, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι του Λιμενικού Σώματος, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

29 Μαΐ 2015

"Ε ί μ α σ τ ε κ ά θ ε τ α α ν τ ί θ ε τ ο ι στην προτεινόμενη τροποποίηση της Κ.Υ.Α."Κ Ο Ι Ν Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κ.Υ.Α που διέπει την Οργάνωση και Λειτουργία της Ε.Α.Α.Α.

Με έκπληξη αλλά και έντονη ανησυχία πληροφορηθήκαμε ότι έχει υποβληθεί από την αρμόδια Δνση του Γ.Ε.Α , προς υπογραφή στο Γραφείο του κ. Υ.ΕΘ.Α , φάκελος που αφορά στην τροποποίηση διατάξεων , οι οποίες ρυθμίζουν τα θέματα εκλογής των μελών του Δ.Σ της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α). Ο φάκελος αυτός είχε παραμείνει στο Γ.Ε.Α για διάστημα περίπου 10 μηνών. Η έκπληξή μας είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθόσον δεν μπορούμε να αντιληφθούμε :
 1. τι άλλαξε και ανασύρθηκε από το περιθώριο η τροποποίηση της Κ.Υ.Α μετά από 10 μήνες.
 2. γιατί η σημερινή Ηγεσία του Υπουργείου, με ιδιαίτερες ευαισθησίες στα δημοκρατικά και στα ανθρώπινα δικαιώματα, προωθεί ένα φάκελο που απαξιεί τη βούληση της πλειοψηφίας και τον οποίο η προηγούμενη Ηγεσία τον είχε θέσει στο περιθώριο.
 3. γιατί επιλέχθηκε το χρονικό αυτό σημείο για την υλοποίηση της προτεινόμενης τροποποίησης της Κ.Υ.Α ελάχιστες ημέρες πριν από την επικείμενη προκήρυξη των εκλογών στην Ε.Α.Α.Α.
To θέμα αυτό είναι μείζονος σημασίας για τη συντριπτική πλειοψηφία των αποστράτων. Είναι πρόδηλο, επίσης, ότι η οργάνωση και λειτουργία των Ενώσεων των ε.α. Αξιωματικών πρέπει, πλέον, να διενεργείται μέσα από ένα μη στρατιωτικής φιλοσοφίας και νοοτροπίας σύγχρονο νομικό πλαίσιο, το οποίο να είναι εναρμονισμένο με το πνεύμα και τις αρχές του Συντάγματος, ώστε οι Ενώσεις να δρουν μέσα από περιβάλλον - χώρο, με ανάλογες δομές και συμπεριφορές, όπου να διαμορφώνονται προϋποθέσεις ειλικρινούς επικοινωνίας, όλων των προελεύσεων και κατηγοριών αποστράτων Αξιωματικών, μέσα από πνεύμα αλληλοσεβασμού, συναδελφικής αλληλεγγύης, ισότητας, ενότητας, ομοψυχίας, και αγαστής συνεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται νηφάλια σκέψη, ορθή διαχείριση και προβολή των θεμάτων-προβλημάτων, που απασχολούν όλους ανεξαίρετα τους ε.α. Αξιωματικούς.

Ε ί μ α σ τ ε κ ά θ ε τ α α ν τ ί θ ε τ ο ι
στην προτεινόμενη τροποποίηση της Κ.Υ.Α. , με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των ε.α Αξιωματικών τάσσεται κατά της πρότασης αυτής ειδικότερα δε την παραμονή των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α. Θεωρούμε δε αυτονόητο την διενέργεια των επικείμενων εκλογών με το υφιστάμενο καθεστώς και κατόπιν το νέο Δ.Σ έχει χρέος να μεριμνήσει άμεσα για την συντομότερη συγκρότηση ενός νέου σύγχρονου νομικού πλαισίου δημοκρατικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, το οποίο να αντικαταστήσει το αναχρονιστικών αντιλήψεων νομοθετικό διάταγμα 1171/72.
Εκφράζοντας την συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Ε.Α.Α.Α, η οποία αριθμεί περισσότερα των 9000 μελών και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν,
κ α λ ο ύ μ ε
τον αξιότιμο κ. Υ.ΕΘ.Α να θέσει προς επανεξέταση την υποβληθείσα πρόταση, ώστε να υπάρξει, εξαρχής, ζήτημα επαναδιατύπωσης του κειμένου της Κ.Υ.Α, με βάση τις προτάσεις-απόψεις του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι ευθύνες για τις συνέπειες που θα έχει η τυχόν εφαρμογή της προτεινόμενης ΚΥΑ, θα ανήκουν ακέραια σε αυτούς που εμπνεύστηκαν την παραβίαση και την επιβολή κανόνων που προσβάλουν την ισότητα και την ισονομία που πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα μέλη μιας Ένωσης, η οποία λειτουργεί σημειωτέον, χάρη στις υποχρεωτικές κρατήσεις των μελών της.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων
δια των Προέδρων των  

Για το Δ.Σ. Σ.Α.Σ      Για το Δ.Σ. Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α      Για το Δ.Σ Σ.Α.Ι.Ρ     Για το Δ.Σ ΠΑ.ΣΟΙ.Π.Α 
Δ. Φαλτάιτς               Γ. Ρούσσος                      Ι. Κρανιάς                 Μ. Παπασταύρου
Σμχος ε.α                   Ταξχος ε.α                        Ασμχος ε.α
Ακριβές Αντίγραφο Νικόλαος Βούλγαρης Σγος ε.α – Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ


Πηγή: http://sastya.gr/

26 Μαΐ 2015

Τί θα γίνει με τους στρατιωτικούς που εντάσσονται πλέον στο ΙΚΑ από την 1-1-2011;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 26 Μαΐου 2015
Αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, Αντισυνταγματάρχη Ανέστη Τσουκαράκη και το Γενικό Γραμματέα, Υπολοχαγό Χρίστο Μαστρογιαννάκη, συναντήθηκε σήμερα 26 Μαΐου 2015, με τον Διοικητή του ΙΚΑ, κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, τον Α΄ Υποδιοικητή του ΙΚΑ, κ. Διονύσιο Πατσούρη και το Διευθυντή Αασφάλισης - Εσόδων του ΙΚΑ, κ. Δημήτριο Παπαχρήστου, στα γραφεία του Ιδρύματος.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από παλαιότερο αίτημα της Ομοσπονδίας μας και αφορμή ήταν ο ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115, "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις") και συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου 27 αυτού, σύμφωνα με την οποία οι προσλαμβανόμενοι από 1.1.2011 και μετά, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι, λειτουργοί και στρατιωτικοί.... υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Μεταφέραμε στην ηγεσία του ΙΚΑ την ανησυχία μας για τους νεοκατατασσόμενους συναδέλφους μας(ήδη οι πρώτοι που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ ήταν οι απόφοιτοι από ΑΣΣΥ το θέρος του 2013 και έρχονται οι απόφοιτοι των ΑΣΕΙ το τρέχον θέρος) αναφορικά με την παντελή άγνοιά τους και τη μη ενημέρωσή τους για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, όπως αυτά διαμορφώνονται εφεξής με τους νέους νόμους 3863/2010 και 3865/2010 (ύψος ασφαλιστικών εισφορών, διαδικασία χρήσεως ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης ασφαλιστικού ιστορικού ενός εκάστου ασφαλισμένου κλπ) και το τί πρόκειται να αντιμετωπίσουν ασφαλιστικά με τη συμπλήρωση της 40ετούς πραγματικής υπηρεσίας τους. 
Έγινε ιδιαίτερη μνεία και εκτενής συζήτηση για τους συναδέλφους που εντάσσονται ή θα ενταχθούν εφεξής στις ειδικές κατηγορίες των Ενόπλων Δυνάμεων (ιπτάμενοι, ναρκαλιευτές, αλεξιπτωτιστές, υποβρύχιοι καταστροφείς, υπηρετούντες στα υποβρύχια κλπ) σχετικά με τη μη ύπαρξη αναλόγου ασφαλιστικής εισφοράς στο ΙΚΑ ελλείψει τέτοιων κατηγοριών στον Οργανισμό και μη αντιστοίχισης εισέτι σε ανάλογη όμοια που να αποδίδει και της αναλογούσα σύνταξη. Αφορμή στάθηκε παρόμοια περίπτωση του παρελθόντος, όταν συνάδελφοί μας Εθελοντές Μακράς Θητείας, οι οποίοι κατά την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις εντάχθηκαν, και για μία (1) πενταετία, ασφαλιστικά στο ΙΚΑ προκαλώντας τεράστια προβλήματα στους ίδιους όταν αποφάσισαν να αποστρατευτούν με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου της 20ετίας και με έκπληξη συνειδητοποίησαν ότι το ΙΚΑ ούτε καν τους γνώριζε (με την ειδική αυτή ιδιότητά τους).
Από μεριάς του ΙΚΑ μάς μεταφέρθηκε ο έντονος προβληματισμός που δημιουργήθηκε με την εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετημάτων, σχετικά με το καθεστώς των στρατιωτικών και μας εγνώσθη ότι υπήρξαν αλλεπάλληλες συσκέψεις με υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα κάποιο αποτέλεσμα που να καταλήγει αφενός στο ουσιαστικό μέρος σχετικά με τις προσδοκίες του νέου ασφαλιστικού συστήματος των στρατιωτικών, με την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ (την αναγκαιότητα δηλαδή της υπαγωγής των στρατιωτικών στο ΙΚΑ, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος) και αφετέρου στο τεχνικό κομμάτι διαχείρισης των ασφαλισμένων στρατιωτικών.
Η ηγεσία του ΙΚΑ μας διαβεβαίωσε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα και μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2015 θα εκδοθεί εγκύκλιος διαταγή, με επικαιροποίηση όλων των σημείων εκείνων που πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι στρατιωτικοί, ώστε οι ίδιοι να παρακολουθούν ηλεκτρονικά πότε καταβλήθηκαν οι εισφορές τους, το ύψος των εισφορών τους και γενικά κάθε αναγκαίο ασφαλιστικό στοιχείο που τους ενδιαφέρει και χρειάζεται να γνωρίζουν, για να μπορούν οι ίδιοι να ελέγξουν και να καταγγείλουν τυχόν έλλειψή του.
Επιπλέον μας διαβεβαίωσε (η ηγεσία του ΙΚΑ) ότι θα προκαλέσει νέες συσκέψεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (και την Ομοσπονδία μας), προκειμένου να τεθούν στο τραπέζι της συζήτησης όλα τα προβλήματα και οι προβληματισμοί, να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες του λειτουργήματος και να δοθούν οι λύσεις που απαιτούνται, όταν οι στρατιωτικοί θα συνταξιοδοτηθούν με το νέο σύστημα υπαγωγής τους στο ΙΚΑ, αρχής γενομένης από τους συναδέλφους ειδικών κατηγοριών το έτος 2036.
Η Ομοσπονδία θα παρακολουθεί στενά το όλο θέμα και θα ανακοινώνει για τυχόν εξελίξεις (ευμενείς ή δυσμενείς).
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας

Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6972516650

POES-IKAPOES-IKA

20 Μαΐ 2015

Ραντεβού στις 23 Ιούνη σε πανελλαδικό συλλαλητήριο και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι συνταξιούχοι με συνθήματα όπως:

«Οι κόκκινες γραμμές σας είναι μια απάτη, νόμος είναι το δίκιο του εργάτη», «Με ψίχουλα και ψέματα δε θα συμβιβαστούμε, όλα τα κλεμμένα τα διεκδικούμε» και «Δώστε λεφτά για την Υγεία - Κάτω τα χέρια απ' τα νοσοκομεία», 

έδωσαν ραντεβού στις 23  Ιούνη  σε πανελλαδικό συλλαλητήριο και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου

18 Μαΐ 2015

20.5.2015. ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ – ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΗ Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, πιστή στις αρχές και στο μνημόνιο ενεργειών που παρουσιάσαμε στους συναδέλφους μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ της ΠΕΑΠΣ, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην Παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά) την 20 Μάη 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ π.μ.
Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για όλα αυτά τα οποία διεκδικούσαμε και πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης από τους ΑΝΕΛ – ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας, δυστυχώς, όχι μόνο να αποκαθίστανται αλλά  να συνεχίζονται και να προστίθενται και νέα επώδυνα μέτρα στη λογική ….έντιμων συμβιβασμών!!!
Απαιτούμε:
- Να παρθούν πίσω και να καταργηθούν όλες οι αντιασφαλιστικές, φορομπηχτικές μισθολογικές και συνταξιουχικές διατάξεις που μας οδήγησαν στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.
-  Να αποκατασταθούν οι περικοπές των συντάξεών μας και να αυξηθούν σύμφωνα με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες
- Η υγεία δεν θα πρέπει να είναι εμπόρευμα. Απαιτούμε δημόσια δωρεάν υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
11 Μαΐ 2015

" ... Σε θέλουν σκλάβο να χτυπάς Το κούτελο στο χώμα Χασίσι αν θες μετά χαράς Αλλ’ όχι ελευτερία ..."

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η  
Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος .
Τηλ. 6978520351 - 6974499891 - 6976860551, fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, e mail: info@eakp.gr

Αθήνα 10 Μαΐου 2015

Σε θέλουν σκλάβο να χτυπάς
Το κούτελο στο χώμα
Χασίσι αν θες μετά χαράς
Αλλ’ όχι ελευτερία

Κώστας Βάρναλης

Η αντεργατική-αντιλαϊκή πολιτική, χέρι - χέρι με την «ναρκωκουλτούρα» γιατί θέλουν το λαό με σκυμμένο το κεφάλι και το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα να δρα ανενόχλητο.
Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε την συγκέντρωση και γιορτή, όπως την ονόμασαν, για την διάδοση των ναρκωτικών που διοργανώθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου, στην πλατεία Συντάγματος και δηλώνουμε τα εξής:
 • Το επαίσχυντο γεγονός, με συνδιοργανωτές την Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και τον Τομέα Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί πρόκληση.
 • Θα καταπέσουν στο κενό οι προσπάθειες όσων προσπαθούν να ρίξουν στην λήθη την 9η Μάη ημέρα γιορτής της αντιφασιστικής νίκης των λαών, μέσα από γιορτές μαστούρας των «αριστερών» ντίλερ της κάνναβης, και των επετειακών δοξασιών για την Ε.Ε. των αντιλαϊκών πολιτικών. Ας το πάρουν απόφαση ότι η κορυφαία αυτή επέτειος έχει χαραχτεί βαθιά στην μνήμη των λαών και δεν εξαλείφεται ότι και αν σκαρφίζονται κάθε φορά.
 • Και η σημερινή κυβέρνηση βαδίζει σύμφωνα με πρότυπα άλλων πολιτικών φορέων, εγχώριων και ξένων, όταν μάλιστα γνωρίζουν ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που εφάρμοσαν την αποποινικοποίηση χρήσης ναρκωτικών ουσιών, αποδείχθηκε πως η ελευθερία χρήσης τους οδήγησε στην ανεξέλεγκτη χρήση.
 • Παρά τα διάφορα άλλοθι που επιχειρούν να προσδώσουν, αποτελεί άλλη μια ύπουλη και επικίνδυνη τακτική για την εξασφάλιση της «κοινωνικής ηρεμίας».
 • Δικαίωμα είναι η μόρφωση και η εργασία, η συμμέτοχη στον πολιτισμό, την τέχνη και τον αθλητισμό. Απ’ αυτά έχουμε ανάγκη, αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν οι κυβερνήσεις και όχι τα ναρκωτικά.
 • Με την απενοχοποίηση της χρήσης, της προμήθειας και της κατοχή ναρκωτικών γίνεται προσπάθεια να τα νομιμοποιήσουν στη συνείδηση των νέων. Θέλουν την νεολαία και το λαό να μην παλεύουν, να μην ζητούν το δίκιο τους και να μην διαμαρτύρονται ενάντια στο σύστημα και την αντιλαϊκή πολιτική που γεννούν και αυξάνουν τα λαϊκά προβλήματα.
 • Το κατάπτυστο αυτό δημιούργημα πρέπει να απορριφτεί από Σωματεία εργαζομένων, από συλλόγους γονέων, πολιτιστικούς φορείς, από τις μανάδες και πατεράδες, από τους νέους και τις νέες, εκφράζοντας με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους, για να αποτραπεί η νομιμοποίηση της χρήσης ναρκωτικών.
 • Μαζί με τον αγώνα για μια άλλη κοινωνία, είναι άκρως απαραίτητος και ο αγώνας κατά όλων των ναρκωτικών τα οποία θολώνουν το μυαλό και την σκέψη, βάλλουν κατά της σωματικής της ψυχικής υγείας των χρηστών και οδηγούν στην περιθωριοποίησή, στην καταστολή και τον έλεγχο συμπεριφοράς.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί, όλους τους εργαζόμενους του Π.Σ., την πανελλήνια ομοσπονδία υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος και όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, να καταδικάζουν και να απορρίψουν στην πράξη την παραπάνω αλλά και κάθε παρόμοια προσπάθεια νομιμοποίησης και εδραίωσης των ναρκωτικών στην ζωή και την συνείδηση της κοινωνίας.
Είναι καθήκον μας να προφυλάξουμε τα παιδιά μας και τις οικογένειες μας και από τον θάνατο των ναρκωτικών ουσιών και από τους ψεύτικους παραδείσους.
Μέσα από την πάλη ενός μαζικού-αγωνιστικού μετώπου με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, να αντιπαλέψουμε τις πολιτικές και τις πρακτικές που μας εξαθλιώνουν, διεκδικώντας, κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας, κτίζοντας μια κοινωνία γεμάτη αξιοπρέπεια, απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, καθαρή από ναρκωτικά και παραισθήσεις.

Λέμε ΌΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά. Καμία αποδοχή του διαχωρισμού τους σε «σκληρά» και «μαλακά».

Απαιτούμε, κεντρικά σχεδιασμένη πολιτική για την ουσιαστική αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών με αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

η Εκτελεστική Γραμματεία

Πηγή: http://www.eakp.gr/

8 Μαΐ 2015

Ο Άη Στράτης εκπέμπει SOS

Δραματική έκκληση της νεώτερης Δημάρχου της χώρας μας Μαρίας Κακαλή από τον Αη – Στράτη


kakali-aistratis
Με μία δραματική έκκληση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας,  η νεώτερη Δήμαρχος της χώρας μας Μαρία Κακαλή από τον Αη – Στράτη, απευθύνει δραματική έκκληση προς την κυβέρνηση, για να βρεθεί επιτέλους μία οριστική λύση για το ακτοπλοϊκό πρόβλημα.

Στην επιστολή της η Δήμαρχος του Αη – Στράτη αναφέρει:
«Κύριε Υπουργέ,
βιώνουμε τους τελευταίους μήνες μία αρνητική διάθεση από μέρους σας για την επίλυση του ακτοπλoϊκού προβλήματος που πλήττει το νησί του Αγίου Ευστρατίου.
Γνωρίζετε πως το Φεβρουάριο το πλοίο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ήταν δεμένο στο λιμάνι του Λαυρίου, έπειτα από επίσχεσή του από τους ναυτεργάτες, αφήνοντας χωρίς συγκοινωνία τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Παρόλ” αυτά, ενώ μπορούσατε να προβείται σε έκπτωση της ανάδοχης εταιρείας ΝΕΛ δεν το κάνατε καθώς θέλατε να επέμβετε για την πληρωμή των μισθών των ναυτεργατών.
Σήμερα, μετά από ενάμιση μήνα, καλούμαστε πάλι να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα καθώς το πλοίο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ βρίσκεται πάλι δεμένο στο λιμάνι του Λαυρίου έπειτα από επίσχεσή του.
Σας ρωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ως πότε θα περιμένουμε από εσάς να λύσετε τα προβλήματα της ακτοπλοΐας στο σύνολο τους; Μήπως ήρθε η ώρα να ασχοληθείτε ειδικά με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και να παρέμβετε πολιτικά ούτως ώστε να αναλάβει την ακτοπλοϊκή γραμμή μία αξιόπιστη εταιρεία, με ασφαλή και γρήγορα πλοία; Μήπως ήρθε η ώρα να σκεφτείτε τους κατοίκους του ακριτικού νησιού μας και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να επιβιώσουν εδώ, βιώνοντας την καθημερινή απαξίωση από εσάς τους ίδιους; Μήπως έφτασε επιτέλους η ώρα να βάλετε προτεραιότητα εμάς και τα παιδιά μας και να συμβάλετε ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής μας;
Γνωρίζουμε όλοι μας τη δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, πρέπει όμως να λύνουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται και να μην τα αφήνουμε να διαιωνίζονται.»
                                                                                       Με εκτίμηση
                                                                                  Μαρία Κακαλή
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Λήμνου κ. Δημήτρη Μαρινάκη προκάλεσε η ανακοίνωση μίας ακόμα ακύρωσης δρομολογίου του Ε/Γ-Ο/Γ  πλοίου «Ταξιάρχης», λόγω επίσχεσης εργασίας μελών του πληρώματος για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων .
Ο Δήμαρχος θα ζητήσει αύριο από τον Αναπληρωτή  Υπουργό Ναυτιλίας κ. Θεόδωρο Δρίτσα να κηρυχθεί άμεσα έκπτωτη η εταιρεία από τη συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή και  να δοθεί λύση στο πρόβλημα, με την δρομολόγηση πλοίου που θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λήμνου με το Λαύριο, χωρίς ακυρώσεις και καθυστερήσεις δρομολογίων, ενόψει μάλιστα της τουριστικής περιόδου.
Ο κ. Μαρινάκης βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για την προσυνεδριακή εκδήλωση της ΚΕΔΕ και αύριο το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο για να συναντήσει τον Αναπληρωτή Υπουργό.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΕΑΑ: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Αιγαίου είναι υποχρέωση της πολιτείας! Οι ακτοπλόοι παίρνουν τις κρατικές επιχορηγήσεις, αφήνουν απλήρωτους τους εργαζόμενους και τα νησιά συχνά ξεκομμένα από την ηπειρωτική χώρα. 

Πρόκειται για έκφραση ενός ιδιότυπου "πατριωτισμού"! Μετά συζητάμε για τις Τουρκικές διεκδικήσεις και το "γκριζάρισμα" στο Αιγαίο!

7 Μαΐ 2015

«Ουουφ … επιτέλους συμφωνία με τούς θεσμούς!» (;;;;)


Και οι «κόκκινες γραμμές»; Εεε … διαπραγμάτευση θα μου πεις!

Ναι αλλά πώς τη μια μέρα όλοι μιλούσαν για αδιέξοδα και περίπου καταστροφή και την άλλη μέρα ήρθε η συμφωνία;;
Μα … ξεκλείδωσε λέει το συνταξιοδοτικό το εργασιακό και οι ιδιωτικοποιήσεις … ΩΩχ! τι να σημαίνει άραγε το ξεκλείδωμα  τούτο; Ποιοι λες να βγουν κερδισμένοι;

Εεεε, διαπραγμάτευση είναι αυτή! Θα μπει όμως φόρος στα 5άστερα, είναι σίγουρο, ακούγεται επί μέρες! Ας πληρώσουν οι έχοντες ….! Τελικά όμως κάποιος πέταξε ότι υπάρχει συνταγματικό πρόβλημα (περί ίσης μεταχείρισης), επομένως … φέξε μου και γλίστρησα που λένε!

Ναι αλλά θα φτιάξει ο ΦΠΑ. Άλλος θα ανέβει, άλλος θα κατέβει ώστε να έχουμε ένα ΦΠΑ στη μέση…. Νοικοκυρεμένα πράγματα!  Ααα ωραία! Μα τρόφιμα κ.α. θα αυξηθούν. Όσα δηλαδή καταναλώνουμε αναγκαστικά με ότι έχει απομείνει από τους κουτσουρεμένους μισθούς και συντάξεις. Αντίθετα σε άλλα είδη εμπορίου (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές) θα κατέβει …. Προφανώς μήπως και κάνουνε σεφτέ και οι συμπαθείς μαγαζάτορες αλλά και οι γνωστοί υπερ-μαγαζάτορες! Καλή τους ώρα …
Όχι τα φάρμακα, τα βιβλία και το θέατρο δεν θα ανέβουν λέει ….!


Διαπραγμάτευση λοιπόν! Αναρωτιέται κανείς, μήπως να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και με το … σούπερ μάρκετ;