Συνάδελφοι του Στρατού Ξηράς, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι του Πολεμικού Ναυτικού, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι της Πολεμικής Αεροπορίας, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι της Ελληνικής Αστυνομίας, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι του Λιμενικού Σώματος, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

Συνάδελφοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σας καλούμε σε αγώνα διαρκείας.

25 Νοε 2017

Προβλήματα σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυροσβεστικά Κλιμάκια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

O Δημήτρης Βλάχος, μέλος του Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και της Ε.Α.Κ.Π απέστειλε επιστολή σε όλους τους αρμόδιους φορείς για τα προβλήματα στις πυροσβεστικές υπηρεσίες Δυτικής Μακεδονίας.

 Κύριε  Αρχηγέ.

Κατά την διάρκεια περιοδείας που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυροσβεστικά Κλιμάκια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2017, διαπιστώθηκαν μια σειρά από σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, τα σημαντικότερα των οποίων αφορούν στα εξής:

             Π.Υ. Καστοριάς, οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι παλαιές και ακατάλληλες. Η προχωρημένη διάβρωση την οποία έχει υποστεί κυρίως η οροφή του κτιρίου που στεγάζεται ο χώρος συνάθροισης των υπαλλήλων, το τηλεφωνείο και ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων, είναι σε τέτοιο βαθμό που παρά τις όποιες επισκευαστικές ενέργειες έχουν γίνει ( επικάλυψη με μονωτικά υλικά κ.λ.π. ) δεν έλυσαν το πρόβλημα της εισροής έντονης υγρασίας εντός του κτιρίου.  Η απουσία τεχνικών παρεμβάσεων δραστικής αντιμετώπισης, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που εκτελούν υπηρεσία στους χώρους αυτούς, αφού έχει παρατηρηθεί κατά διαστήματα αποκόλληση και πτώση επιχρισμάτων της οροφής.

             Στην Π.Υ. Γρεβενών, οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι παλαιές και οι χώροι δεν είναι λειτουργικοί για την στέγαση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο χώρος του τηλεφωνείου συνυπάρχει με το χώρο συνάθροισης των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να μην διευκολύνεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, αλλά και η ομαλή εκτέλεση υπηρεσίας των υπαλλήλων.

             Η Π.Υ. Πτολεμαΐδας, είναι υποστελεχωμένη αφού οι συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί αρκετές φορές καλούνται να επέμβουν σε δύσκολα συμβάντα ( εργοστάσια της Δ.Ε.Η. ) που απαιτούν άμεση επέμβαση με επαρκή προσωπικό και άρτια γνώση του επιχειρησιακού σχεδιασμού αντιμετώπισης αυτού του είδους των πυρκαγιών.

             Η Π.Υ. Φλώρινας, καλύπτει επιχειρησιακά περιοχές με δύσβατο οδικό δίκτυο κάνοντάς το επικίνδυνο και κάποιες φορές απροσπέλαστο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ιδιαίτερα όταν έχει έντονες χιονοπτώσεις και παγωνιές. Η μη λειτουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην περιοχή των Πρεσπών κάνει δύσκολο και αναποτελεσματικό το έργο της άμεσης επέμβασης.

             Στο Π.Κ. Νεάπολης, ο στόλος των οχημάτων είναι απαρχαιωμένος με ότι αρνητικό συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια του προσωπικού αλλά και την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμβάντων.

             Στην Πυροσβεστική Ακαδημία Πτολεμαΐδας ( τμήμα δοκίμων πυροσβεστών ), η μη χορήγηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού παρά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και η απουσία προσωπικού καθαριότητας, δεν διευκολύνει τους δόκιμους πυροσβέστες κατά την διάρκεια  της μελέτης και τους υποχρεώνει σε ιδία προσφορά υπηρεσιών καθαριότητας πέρα των καθολικών τους υποχρεώσεων. 

Σε ορισμένες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας ( Π.Υ. Γρεβενών, Π.Υ. Φλώρινας, Π.Υ. Καστοριάς, ), αρκετά οχήματα είναι εκτεθειμένα στις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή με αποτέλεσμα να υπόκεινται σημαντικές φθορές.

Επίσης στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια χρήζει η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης  και επισκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Κύριε Αρχηγέ

Τα ανωτέρω σοβαρά προβλήματα εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Για τους λόγους αυτούς εκτιμούμε ότι απαιτείται:

             Άμεση μετεγκατάσταση των Π.Υ. Καστοριάς και Γρεβενών, σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, με τις απαιτούμενες υποδομές, που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και την ασφαλή διαβίωση του προσωπικού. Τα υφιστάμενα κτίρια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Νόμου 1568/1985 ΦΕΚ 177 τεύχος Α΄ “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων” όπως εξειδικεύεται με το Π.Δ. 16/1996 ΦΕΚ 10 τεύχος Α΄ “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ” και ειδικότερα του άρθρου 10 παραρτήματα Ι & ΙΙ .

             Ίδρυση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δ΄ τάξης  στην περιοχή των Πρεσπών.

             Άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής, καθώς εξασφάλιση επαρκούς καθαριότητας όπου αυτές απαιτούνται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστικά Κλιμάκια και Πυροσβεστική Ακαδημία.

             Χορήγηση όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού και σε έντυπη μορφή στους δόκιμους πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτριος

http://www.bloko.gr/2017/11/blog-post_452.html

Εκδόθηκε η εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία θα καταβληθούν άτοκα τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017.

Εκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: ΩΠ57465Θ1Ω-ΛΕ1) με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α’178)», σύμφωνα με την οποία θα καταβληθούν άτοκα τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017. Διαβάστε αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α' 178)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 178 τ. Α' δημοσιεύτηκε ο νόμος 4501/2017 «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις» όπου στις διατάξεις του άρθρου 2 ορίζεται ότι τα ποσά που παρακρατήθηκαν, για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων, από τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 (Α'226), 4051/2012 (Α'40) και 4093/2012 (Α'222) και της κ.υ.α. 476/2012 (Β'499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Τα ως άνω ποσά που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα καταβληθούν με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017.

Ειδικά για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων κατά το ανωτέρω διάστημα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτησή που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

22 Νοε 2017

Απόστρατοι και Συνταξιούχοι : ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Η αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία είναι πρώτιστο κοινωνικό αγαθό. Η πρόσβαση στην ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας.  Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, όλοι όσοι ζούμε σ’ αυτή τη χώρα, έχουμε δικαίωμα σ’  ένα σύστημα υγείας και περίθαλψης  που να χρηματοδοτείται το κράτος. Το επιβάλλει η πίστη στην αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Έχουμε λοιπόν, ευθύνη και καθήκον και οι απόστρατοι των Ε.Δ. και των Σ.Α. να αντιδράσουμε σε ότι απαξιώνει τη ζωή μας και τη ζωή των συμπολιτών μας. 
Την Πέμπτη,  23 Νοέμβρη 2017  και ώρα 10.00, να βρεθούμε όλοι μας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Δημαρχείο Αθήνας), στην Παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση, με την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ και τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις όλων των φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
            Να διαμαρτυρηθούμε κατά της κυβερνητικής πολιτικής στην υγεία και να ζητήσουμε την ανατροπή της, απαιτώντας τη γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό  του συστήματος  δημόσιας υγείας, δωρεάν περίθαλψη  και φαρμακευτική αγωγή, πρόσληψη  ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία.
Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία για όλους!

Διαβάστε περισσότερα: http://protovoyliaapostraton.webnode.com/arthra/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fprotovoyliaapostraton.we


21 Νοε 2017

Αναβολή της παγκρήτιας συγκέντρωσης διαμαρτυρίας


Η Παγκρήτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας ε.ε. & ε.α. στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων στην πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης που ήταν προγραμματισμένη για τις 22-11-2017 αναβλήθηκε. Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της θα ανακοινωθεί αργότερα.


Για το διεκδικητικό πλαίσιο της Πρωτοβουλίας διαβάστε περισσότεραhttp://protovoyliaapostraton.webnode.com/news/anakoinosi-gia-tin-pagkritia-sygkentrosi-diamartyrias-e-e-e-a-stelechon-ton-somaton-asfaleias-kai-ton-enoplon-dynameon/


18 Νοε 2017

Ανακοίνωση για την Παγκρήτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας ε.ε. & ε.α. στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
για την υπεράσπιση του δικαιώματός μας στην κοινωνική ασφάλιση
http://protovoyliaapostraton.webnode.com/ -  protovoyliaapostraton@gmail.com

Ανακοίνωση για την Παγκρήτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας
ε.ε. & ε.α. στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων

Η Πρωτοβουλία αποστράτων για την υπεράσπιση του δικαιώματός μας στην Κοινωνική Ασφάλιση, συμμετέχει στην Παγκρήτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας ε.ε. & ε.α. στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΑ & ΕΔ) στην πλατεία Ελευθερίας την 22-11-2017.
Συνάδελφοι,
είναι ώρα ευθύνης και αγώνα. Ενωμένοι, να δείξουμε τη δύναμή μας ενάντια στην επίθεση που εξαπολύει η κυβέρνηση ΣΥΣΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σ΄ εμάς και τις οικογένειες μας, εφαρμόζοντας νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και δικαιώματα, προσθέτοντάς τις πάνω σ΄ εκείνες των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η πεποίθηση που είχε καλλιεργηθεί παλαιότερα, ότι οι κυβερνήσεις παρέχουν ιδιαίτερη φροντίδα σε όλους εμάς, που προερχόμαστε από τα ΣΑ και τις ΕΔ, αποδείχτηκε ένα μεγάλο ψέμα.
Τώρα χρειάζεται ξεσηκωμός και η συμπόρευση των αποστράτων μαζί με τους υπόλοιπους συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Απαιτείται επίσης συμπόρευση με τους εργαζόμενους, που είναι τα ίδια τα παιδιά μας. Πολλά από αυτά είναι άνεργα, άλλα είναι μετανάστες και πλήττονται επίσης από τις συνέπειες της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής! Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με καλύτερες προϋποθέσεις μια ζωή με αξιοπρέπεια για όλους!
Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι με τον αγώνα μας επιβάλλεται να απομονώσουμε την εγκληματική, ναζιστική Χρυσή Αυγή. Δημαγωγεί για τα προβλήματά μας ενώ στηρίζει τις αιτίες που τα δημιουργούν  και χύνει το φαρμάκι του ναζισμού και του ρατσισμού μέσα στο λαό, τις ΕΔ και τα ΣΑ.
Η θέση μας είναι μαζί με το λαό που αγωνίζεται κι όχι απέναντί του. Αντιστεκόμαστε σε κατασταλτικές ενέργειες της κυβέρνησης που στρέφονται ενάντια στον αγωνιζόμενο λαό. Κανένας από το προσωπικό των Σ.Α να μην δεχτεί να μπει απέναντι στον εργαζόμενο, τον αγρότη, το συνταξιούχο, το νέο, που παλεύουν για το μεροκάματο, τη σύνταξη, τα δικαιώματά τους, την ειρήνη.
Δηλώνουμε ότι,
·        Στηρίζουμε τους εν ενεργεία συναδέλφους, με τους οποίους βιώνουμε τα ίδια προβλήματα από την αντιλαϊκή πολιτική που ακολουθείται. Αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε το αναφαίρετο δικαίωμά τους να διεκδικούν τη λύση των προβλημάτων τους, μαζί με τους απόστρατους και το λαό που αγωνίζεται.
·        Είμαστε αντίθετοι με τις πολεμικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική που γίνονται για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και που αποτελούν την αιτία για τα εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες. Μας ανησυχεί η όλο και μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή της χώρας.
Διεκδικούμε:
·        Μισθούς και συντάξεις που ν' ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος ζωής των οικογενειών μας.
·        Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ.
·        Να υπάρξει κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων, με αντίστοιχη κάλυψη των κάθε είδους απωλειών τους.
·        Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων.
·        Να μη γίνει καμία αλλαγή στη νομική υπόσταση επικουρικών και μετοχικών ταμείων (επαγγελματοποίηση, ενοποίηση) που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση τους.
·        Να γίνει από το κράτος η αναπλήρωση των αποθεματικών των ταμείων μας που ''ληστεύτηκαν'' με το κούρεμα (psi) και το χρηματιστήριο.
Επίσης διεκδικούμε:
·        Δημόσια δωρεάν υγεία και πρόνοια για όλους.
·        Καμιά κατάσχεση και πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας,
·        Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και θέσπιση αφορολόγητου ορίου που δεν θα γδέρνει τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.
·        Να καταργηθούν οι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο.
·        Καμιά διακοπή ρεύματος, νερού, σταθερού τηλεφώνου.
·        Να επιστρέψουν οι Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από τις επιχειρήσεις εκτός των συνόρων της χώρας. Να απεμπλακούν από τους σχεδιασμούς και τους πολέμους των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ της Ε.Ε. 
·        Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες  οι στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας. Να φύγει το ΝΑΤΟ από την Ελλάδα.
Αγωνιζόμαστε, μαζί με τα παιδιά μας για να έχουν δουλειά με δικαιώματα και ανθρώπινα ωράρια - ελεύθερο χρόνο. Αγωνιζόμαστε για τα εγγόνια μας διεκδικώντας δημόσιους δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς, εκπαίδευση, αθλητισμό, πολιτισμό.

ΟΛΟΙ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου την 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11 πμ.


16/11/2017

Η Πρωτοβουλία Αποστράτων
για την υπεράσπιση του δικαιώματός μας στην Κοινωνική Ασφάλιση


Διαβάστε περισσότερα: http://protovoyliaapostraton.webnode.com/news/anakoinosi-gia-tin-pagkritia-sygkentrosi-diamartyrias-e-e-e-a-stelechon-ton-somaton-asfaleias-kai-ton-enoplon-dynameon/

ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ


Η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις κατακρεούργησαν τις συντάξεις μας, αποδυνάμωσαν τα ασφαλιστικά ταμεία μας κουρεύοντας τα αποθεματικά τους, απαξίωσαν τη λειτουργία του ΝΙΜΤΣ, των στρατιωτικών και των λοιπών δημόσιων νοσοκομείων, με τη μείωση των κονδυλίων για τη λειτουργία τους και την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, έκλεισαν νοσοκομεία και μονάδες υγείας, κατήργησαν τα εξεταστήρια του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ, αύξησαν τη συμμετοχή μας στη φαρμακευτική δαπάνη και εξαίρεσαν πολλά απαραίτητα για την υγεία μας φάρμακα από τη συνταγογράφηση, δημιούργησαν εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες, τα άνεργα παιδιά μας, τους συγγενείς μας, τους γείτονες, τους φίλους μας.
Όσοι αντιμετωπίζουμε χρόνια προβλήματα υγείας, αλλά και όσοι έκτακτα έχουν ανάγκη ιατρικής φροντίδας, νοσηλευτικής περίθαλψης και φαρμακευτικής αγωγής, περιμένουμε, όπως και ατέλειωτες ουρές συμπολιτών μας, στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, για μια απλή εξέταση ή στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε μήνες για μια ειδική εξέταση.
Η κυβέρνηση έχει βάλει πλαφόν στις επισκέψεις , στις εξετάσεις και στις συνταγογραφήσεις των γιατρών, ενώ με τον πρόσφατο νόμο επιβάλλει εξαντλητικά ωράρια στους νοσοκομειακούς γιατρούς, με ότι αρνητικά συνεπάγεται για τους ίδιους , αλλά και για την ασφάλεια και ποιότητα των διαγνώσεων για όλους εμάς που προστρέχουμε για ιατρικές εξετάσεις. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2018 προβλέπεται νέα μείωση στα κονδύλια για την υγεία, τον ΕΟΠΠΥ και τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς και περιορισμός στις δαπάνες για γιατρούς και φάρμακα.
Στόχος της πολιτικής της κυβέρνησης και της Ε.Ε. είναι η διάλυση της δημόσιας δωρεάν υγείας και η κατάργηση του δικαιώματός μας για πρόσβαση στην περίθαλψη. Θέλουν να μας στρέψουν όλους στον ιδιωτικό τομέα, στα ιδιωτικά θεραπευτήρια των μεγάλων ιατρικών επιχειρηματικών ομίλων, όπου όποιος έχει χρήματα θα επιβιώνει και οι συνταξιούχοι, οι μισθοσυντήρητοι, οι ανασφάλιστοι θα αφήνονται στην τύχη τους. Παράλληλα, επιχειρούν να μας φορτώσουν όλα τα βάρη για τη δημόσια υγεία. Ακόμη και με την περίθαλψη των ανασφάλιστων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάνει τον ‘’τζάμπα μάγκα’’ βάζοντας χέρι στις εισφορές μας, μέσω του ΕΟΠΠΥ.
Η δημόσια δωρεάν υγεία είναι πρώτιστο κοινωνικό αγαθό. Είναι υποχρέωση του κράτους και πάνω από τα κέρδη των επιχειρηματιών του χώρου της υγείας. Η πρόσβαση στην ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, όλοι όσοι ζούμε σ’ αυτή τη χώρα, έχουμε δικαίωμα σ’ ένα σύστημα υγείας και περίθαλψης που να χρηματοδοτείται το κράτος. Το επιβάλλει η πίστη στην αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Έχουμε λοιπόν, ευθύνη και καθήκον και οι απόστρατοι των Ε.Δ. και των Σ.Α. να αντιδράσουμε σε ότι απαξιώνει τη ζωή μας και τη ζωή των συμπολιτών μας.
Την Πέμπτη, 23 Νοέμβρη 2017 και ώρα 10.00, να βρεθούμε όλοι μας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Δημαρχείο Αθήνας), στην Παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση, με την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ και τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις όλων των φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Να διαμαρτυρηθούμε κατά της κυβερνητικής πολιτικής στην υγεία και να ζητήσουμε την ανατροπή της, απαιτώντας τη γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του συστήματος δημόσιας υγείας, δωρεάν περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή, πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Αθήνα, 18-11-2017
Γιώργος Παλιούρας
Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. 

17 Νοε 2017

Πολυτεχνείο, 16/11/2017

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Αυτό ΑΚΡΙΒΩΣ. Τίποτε λιγότερο…
Χθες ήταν προγραμματισμένη η παρουσία της ΣΕΑΑ στο Πολυτεχνείο, για κατάθεση στεφάνου, όπως κάθε χρόνο. Όπως κάθε χρόνο; Όχι φέτος!
Φέτος η «πρωτοδευτερηφορα Αριστερά», που συγκυβερνά με ένα ακροδεξιό συμφεροντολογικό κόμμα, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ κάθε εκδήλωση στο χώρο του ΕΜΠ, επικαλούμενη την κατάληψή του, από ομάδα «αντιεξουσιαστών»!
Όλως περιέργως όλα έγιναν τη νύχτα που πνιγόταν η Δυτική Αττική, παραμονή της μέρας που πηγαίνει για κατάθεση στεφάνου ο πρωθυπουργός… Μόνο που φέτος οι «αντιεξουσιαστές» αποφάσισαν να «καταλάβουν» το χώρο και η κυβέρνηση, δείχνοντας την πυγμή της, έκανε ότι δεν έκανε άλλη κυβέρνηση επί 43 χρόνια…
Η κυβέρνηση αυτή, που κατάφερε με συνοπτικές διαδικασίες, να καταστρέψει το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς, οικειοποιούμενη τσιτάτα και φρασεολογία της, ενώ ασκεί την πιο ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, ισοπέδωσε στο διάβα της και την επέτειο του Πολυτεχνείου. Και φυσικά, κατάφερε το ακατόρθωτο! Να μετατρέψει τον 3ήμερο παλλαϊκό επετειακό εορτασμό σε κάτι απολύτως μουσειακό και ανώδυνο.
Και ξέρει καλά τον τρόπο… Αποδεικνύεται ο καλύτερος μαθητής των δανειστών και τοκογλύφων, αποδεικνύεται ο καλύτερος υπηρέτης των αφεντάδων της. Οι νέες δεσμεύσεις της χώρας απέναντι σε ΝΑΤΟ και ΔΝΤ-ΕΕ, απαιτούν ηρεμία. Όχι ξεσηκωμούς και φασαρίες. Όχι διασάλευση της τάξης. Και σε αυτό το δρόμο βαδίζουν…
Αυτό που συνέβη αυτό το 3ήμερο, δεν είναι τυχαίο. Έχει εκπονηθεί σχέδιο και υλοποιείται γράμμα γράμμα… Βασική επιδίωξη είναι να καταφέρουν να ποδοπατήσουν και να ισοπεδώσουν οτιδήποτε θυμίζει ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΞΕΣΗΚΩΜΟ, ΛΑΙΚΟ ΑΓΩΝΑ. Έχουν επιλεγεί οι κατάλληλοι για κάθε θέση, για να επιτύχουν το στόχο τους.
Οι εναγκαλισμοί με ολιγάρχες, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, η εξαφάνιση του κοινωνικού κράτους, η λογική της παιδείας για τις αγορές είναι ο δικός τους δρόμος.
Στο δικό τους δρόμο πρέπει να μας βρουν εκεί, μπροστά τους. Τα αστεία τελείωσαν….
Τα κλεισμένα Πολυτεχνεία δεν ανήκουν στην ιστορία του λαού μας. Τα κλεισμένα Πολυτεχνεία δεν είναι σελίδα από την ιστορία του τόπου μας. Ορκιζόμαστε να τα κρατήσουμε ανοιχτά, για να διατηρήσουμε άσβηστη τη μνήμη των αγώνων του λαού μας.

Γιάννης Γ. Αγγέλου
Σχης (ΜΧ) εα

ΜΒΑ, MS’c

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 Συμπληρώνονται 44 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, τότε που οι φοιτητές μαζί με τους εργαζομένους, ταρακούνησαν τα θεμέλια του τυραννικού καθεστώτος της στρατιωτικοφασιστικής χούντας της 21ης Απριλίου 1967.
Η Κίνηση για την Εθνική Άμυνα τιμά τους αγωνιστές της αντιδικτατορικής πάλης, όλους όσους αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν και διώχτηκαν από τη στρατιωτική δικτατορία 1967 - 1974. Τιμάμε ιδιαίτερα τους στρατιωτικούς που αγωνίστηκαν ενάντια στη χούντα. Αποτελούν φάρους φωτεινούς για τους νεότερους συναδέλφους σήμερα!
Τα συνθήματα της εξέγερσης «ψωμί παιδεία, ελευθερία» «έξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ» παραμένουν επίκαιρα και σήμερα:
·        Με ευθύνη των κυβερνήσεων διαχρονικά και τις οδηγίες της ΕΕ καρατομούνται δικαιώματα, στερείται το ψωμί από το λαό, υποβαθμίζεται η παιδεία, η υγεία.
·        Όλες οι μεταδικτατορικές κυβερνήσεις συνέχισαν τις πολιτικές που έδεσαν ακόμα πιο πολύ τη χώρα στο πολεμικό άρμα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Το έδαφος, ο αέρας και οι θάλασσες της χώρας μας με τις Αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις και τα επιτελεία, τα ευρωενωσιακά στρατηγεία, τους ξένους στόλους πλοίων και αεροσκαφών μετατρέπονται σε ορμητήριο πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον γειτονικών λαών. Στις μέρες μας με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ η εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς γίνεται όλο και βαθύτερη.
Όλα αυτά τα χρόνια εξελίσσεται μια προσπάθεια να απαξιωθεί το Πολυτεχνείο, να συκοφαντηθεί, η αντιδικτατορική πάλη του λαού, να ξεχαστούν τα πολύτιμα διδάγματα της. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε!
Οι υμνητές των δικτατόρων εκμεταλλευόμενοι τη σημερινή κατάσταση προπαγανδίζουν αισχρά, ότι με την χούντα θα υπήρχε δήθεν καλύτερη εξέλιξη. Η χώρα και ο λαός οδηγηθήκαμε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα εξαιτίας της πολιτικής που στηρίζει τα συμφέροντα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, του κεφαλαίου και εμπλέκει τη χώρα μας σε πολέμους και επεμβάσεις σε βάρος άλλων λαών. Μια πολιτική, η οποία συνεχίζεται και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Η χούντα των συνταγματαρχών ήταν συμφορά για το λαό! Στο ενεργητικό της, πρώτα απ’ όλα, έχει το προδοτικό πραξικόπημα αφορμή για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και ακόμη: δολοφονίες, φυλακίσεις, εξορίες, απαγόρευση πολιτικών κομμάτων, κατάργηση οργανώσεων και σωματείων, μαζικές εκκαθαρίσεις στο στράτευμα, στη Δικαιοσύνη, στην Παιδεία, λογοκρισία στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στη μουσική, στα τραγούδια, απαγόρευση βιβλίων, οικονομικά σκάνδαλα κ.λ.π.
Σήμερα, η καλύτερη τιμή στον αντιδικτατορικό αγώνα του λαού μας είναι η ενιαία πάλη ενάντια στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους τους. Όλοι μαζί με τον λαό, να αγωνιστούμε για :
·       Να κλείσει η βάση της Σούδας, οι άλλες μονάδες και τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη χώρα.
·       Να επιστρέψουν όλες οι μονάδες και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό.
·       Να φύγουν ΗΠΑ – ΝΑΤΟ - ΕΕ από την χώρα και τα Βαλκάνια. Έξω και οι στόλοι τους από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο.
·       Καμιά έμμεση, ή άμεση εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της χώρας γενικότερα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ιμπεριαλιστών.
Η Κίνηση για την Εθνική Άμυνα καλεί τους συναδέλφους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας:
ü  Να απομονώσουν τους υμνητές των δικτατόρων, ναζιστές χρυσαυγίτες, από κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα τους.
ü  Να αγωνιστούν στο πλευρό του λαού για μια ζωή που μας αξίζει και ποτέ απέναντί του!
ü  Να ενστερνιστούν τα συνθήματα που κυριαρχούσαν κατά την ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και να διεκδικήσουν αγωνιστικά:
«Έξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ» - «Ψωμί παιδεία ελευθερία»

ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σ’ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑΝοέμβριος 2017
Η γραμματεία της ΚΕΘΑ16 Νοε 2017

Ανοιχτή επιστολή των Ομοσπονδιών προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 500/3/58
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς: Τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ
Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης,
Σας ακούσαμε χθες να εξαγγέλλετε τις αποφάσεις σας για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος, ύψους 1,4 δισ. Ευρώ, στους πολίτες που το έχουν περισσότερο ανάγκη, θεωρώντας μάλιστα ότι είναι δίκαιο να στηριχθεί ο λαϊκός κόσμος, ο κόσμος που αγωνίζεται για αξιοπρέπεια και προκοπή, όπως σεις ο ίδιος είπατε.
Επιτρέψτε μας, ωστόσο, χωρίς να θέλουμε να αντιδικήσουμε μαζί σας, διαχωρίζοντας το «λαϊκό κόσμο» και τις ανάγκες του σε κατηγορίες, να σας υπενθυμίσουμε ότι εδώ και δυόμισι χρόνια, η Κυβέρνησή σας αρνείται πεισματικά να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα των ενστόλων για την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί με τα Μνημόνια, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας, δυο φορές έχει αποφανθεί τελεσιδίκως περί τούτου. Όχι μόνο δηλαδή το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις αποφάσεις του ΣτΕ για την επαναφορά του ειδικού μισθολογίου των ενστόλων στα επίπεδα του 2012, αλλά με τις νέες μισθολογικές διατάξεις που ψηφίστηκαν δήθεν για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων, προωθείται νέα σφαγή μισθών και συντάξεων. Και πώς είναι δε δυνατόν οι δικαστικές αποφάσεις να εκτελούνται αλλά καρτ από την Κυβέρνησή σας και να μην περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες σας, ούτε καν η επιστροφή του υπολοίπου 50% για τα έτη 2012-2016, όπως επιτάσσει το Συμβούλιο της Επικρατείας;
Από την πλευρά μας αναδείξαμε τις στρεβλώσεις, τις οποίες αναγνώρισαν άμεσα και οι συνεργάτες σας υπουργοί, πλην όμως έως και σήμερα, ουδέν έπραξαν για την διόρθωση της συντελούμενης αδικίας με αποτέλεσμα να εγείρονται πελώρια ερωτηματικά για την ακολουθητέα πολιτική και κυρίως για τις προθέσεις σας έναντι των ενστόλων. Διότι είναι οξύμωρο από τη μια να εισπράττουμε εμπαιγμό και απαξία κι από την άλλη να ακούγονται «διθύραμβοι» όποτε υπάρχουν υπηρεσιακές επιτυχίες και μάλιστα υπό επικίνδυνες συνθήκες εργασίας από ανθρώπους που εργάζονται με αυταπάρνηση, έτοιμοι να θυσιαστούν για την πατρίδα και την κοινωνία.
Δυστυχώς, με τις χθεσινές σας ανακοινώσεις επιβεβαιώσατε ότι μας θυμάστε μόνο όταν εσείς το θεωρείτε σκόπιμο, αν και η μεγάλη οικογένεια των ενστόλων εξακολουθεί να μένει με την πικρία που προκαλεί η ασυνέπειά σας.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σας καλούμε να αναθεωρήσετε τις αποφάσεις σας, λαμβάνοντας αφενός υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ για τη διόρθωση των αδικιών που έχουν υποστεί όλοι οι ένστολοι, αφετέρου δε το γεγονός ότι και οι ένστολοι προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα και όχι από την «ελίτ». Θέλουν κι αυτοί να ζουν και να υπηρετούν το καθήκον με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια και όχι να υφίστανται ταπεινωτικές αδικίες είτε να κατασυκοφαντούνται ωσάν να ήταν οι ...προνομιούχοι του συστήματος.
Οι Πρόεδροι 
Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
Ε.Α.Π.Σ.
Π.Ε.Α.Λ.Σ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης
ΠΑΣΣΑΚΟΣ Σπυρίδων


15 Νοε 2017

44η επέτειος του Πολυτεχνείου

Η ΚΕΘΑ τιμώντας τους αγωνιστές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά της στρατιωτικοφασιστικής δικτατορίας,
  • θέλοντας να συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης για την κορυφαία αυτή στιγμή της αντιδικτατορικής πάλης και
  • συνεχίζοντας τον αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, μαζί με την τεράστια δύναμη του λαού (των οικογενειών μας, των συγγενών και φίλων)δίνει κι πάλι αγωνιστικό ραντεβού και συνέχεια στον αδικαίωτο αγώνα για "Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία - Εθνική Ανεξαρτησία", «έξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ»!Έτσι κι εφέτος, η Κίνηση απευθύνει κάλεσμα προς τους συναδέλφους που πιστεύουν, όπως εμείς, ότι το μήνυμα του ξεσηκωμού του Νοέμβρη του 1973 για μια καλύτερη κοινωνία, είναι ολοζώντανο και σήμερα,
  • να καταθέσουμε μαζί λίγα λουλούδια στο ηρώο του Πολυτεχνείου την Πέμπτη 16 Νοέμβρη, ώρα 13.00 (συνάντηση ώρα 12.30 στη γωνία Στουρνάρη και Πατησίων).
  • να πάρουμε μέρος στην καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, με αφετηρία τη γωνία      Σταδίου & Γεωργίου Σταύρου / Αρσάκη την Παρασκευή 17 Νοέμβρη, ώρα 17.00
  • να συμμετέχουμε στις κατά τόπους εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο σ’ όλη τη χώρα

 

14 Νοε 2017

Υπόμνημα ΠΟΕΠΛΣ προς την Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου σχετικά με το σχέδιο νόμου

Πειραιάς, 14 Νοεμβρίου 2017
Υπόμνημα προς την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις»
Οι παρακάτω προτάσεις – αλλαγές – βελτιώσεις επί του σχεδίου νόμου συμβάλλουν ουσιαστικά στην θεσμική θωράκιση των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ καθώς και στην αναβάθμιση των Υπηρεσιών του προς όφελος της Ελληνικής Πολιτεία και κοινωνίας.
Ζητήσαμε και επιμένουμε στην απόσυρση από το σχέδιο νόμου των διατάξεων για τις μεταθέσεις – τοποθετήσεις – αποσπάσεις για τους παρακάτω λόγους:
Στο άρθρο 26 της αιτιολογικής έκθεσης αναφέρει ότι το συλλογικό όργανο αρμόδιο για τις μεταθέσεις προσωπικού μετατρέπεται σε γνωμοδοτικό.
Επίσης το άρθρο 29 του σχεδίου νόμου το συλλογικό όργανο αρμόδιο για τις αποσπάσεις προσωπικού μετατρέπεται σε γνωμοδοτικό.
Υπογραφή όλων των μεταθέσεων – αποσπάσεων – τοποθετήσεων μετά από κύρωση σχετικού πίνακα από Υπουργό (αρθ. 21 παρ. 1). Ακύρωση βασικών δομών λειτουργίας του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Αλλαγή κατεύθυνσης και στόχων. Να παραμείνει σε ισχύ ότι προβλέπεται από το άρθρο 13 του ΠΔ 33-09 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αποσπάσεις προσωπικού μόνο σε κενές οργανικές θέσεις (αρθ. 26 παρ. 2). Η έννοια της απόσπασης είναι προσωρινή απομάκρυνση για συγκεκριμένους λόγους. Οι λόγοι αυτοί (π.χ. υγείας στελέχους, μεταναστευτικό κλπ) μπορεί να υπερβαίνουν ακόμη και τις διαδικασίες των κενών ή μη οργανικών θέσεων (σε χθεσινή επικοινωνία με το γραφείο κου ΥΝΑΝΠ μας ενημέρωσαν ότι θα διορθωθεί).
Στην παρ. 1 περιπτ. (1) του άρθ. 27 ο συνολικό χρόνος υπηρεσίας δεν είναι υπηρεσιακό αλλά αντικειμενικό κριτήριο και θα πρέπει να μεταφερθεί στην περιπτ. (3) του ιδίου άρθρου.
Στο άρθ. 27 παρ. 5 οι μεταθέσεις εντός ΠΕΔΙΛΣ χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Άρα χωρίς κανένα μετρήσιμο στοιχείο. Πράγμα που απομακρύνει την διαδικασία από που ονομάζεται δίκαιο σύστημα.
Στο αρθ 27 εδαφ. β έκτακτες μεταθέσεις περιπτ. (1) για υπηρεσιακούς λόγους δηλ. για κάθε μετάθεση. Οι δε ενδεικτικοί λόγοι στην περιπτ. (3) γίνονται περιοριστικοί άρα κακώς αναφέρονται. Στην ουσία οι έκτακτες καταργούν τις τακτικές. Στην περιπτ. (8) του ιδίου άρθρου έκτακτες μεταθέσεις μετά την κρίση ως «παραμένων στον αυτό βαθμό». Εάν ισχύσει χωρίς περιορισμούς θα υπάρχει το φαινόμενο των μεταθέσεων προσωπικού για απώλεια ταυτότητας.
Άρθ. 30 παρ. 1 χρόνος παραμονής στον τόπο επιλογής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 έτη. Σήμερα ισχύει ότι στέλεχος μπορεί να υπηρετεί στον τόπο επιλογής του για 8 και περισσότερα έτη εφόσον δεν υπάρχει στέλεχος με περισσότερα μόρια να καταλάβει την κενούμενη θέση του. Η διάταξη αυτή του ΠΔ 33/09 είχε γίνει με γνώμονα τον υπηρεσιακό βίο στα 25 έτη και όχι στα 40 που είναι σήμερα. Θα πρέπει να αυξηθούν τα έτη κατά 2 δηλ. 10 με την διευκρίνηση ότι θα μπορούν και να τα υπερβούν εφόσον δεν υπάρχει άλλο στέλεχος με περισσότερα μόρια για να καλύψει την συγκεκριμένη θέση.
Ζητήσαμε και επιμένουμε στην απόσυρση από το σχέδιο νόμου των διατάξεων που αφορούν το πειθαρχικό δίκαιο των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Στο αρθ. 36 η παρ. 1 έχει καταργηθεί με τον Ν. 3922/11.
Στο αρθ. 38 παρ 1 ιδ δεν μπορεί Γενικός Δ/ντης Πολιτικός Υπάλληλος να είναι πειθαρχικός προϊστάμενος σε στρατιωτικό με Σ.Π.Κ. Στο ίδιο άρθρο παρ. 8 ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών να αντικατασταθεί με Εισαγγελέα Ναυτοδικείου.
Στο αρθ. 41 παρ. 4 δεν μπορεί ο ασκών την πειθαρχική δίωξη δηλ. κάθε προϊστάμενος Υπηρεσίας να παραπέμπει σε πειθαρχικά συμβούλια.
Το άρθρο 65 Υπολογισμός στρατιωτικής θητείας θεωρούμε ότι δεν συμπεριλαμβάνει το σύνολο των υπηρετούντων, με τυπικό προσόν κατάταξης το ανωτέρω, αποφοίτων Σχολής Λ/Φ και ΣΔΥΛΣ. Ζητάμε η διάταξη να εφαρμοστεί για όλους. Επίσης πέραν της ανωτέρω διάταξης σας καταθέτουμε και σχέδιο τροπολογίας με ολοκληρωμένη πρόταση βαθμολογίου για τους προερχόμενους από την Σχολή Λ/Φ.
Στο άρθ. 69 η παροχή υπηρεσιών υγείας από ΕΟΠΥΥ πρέπει να αντικατασταθεί με ΕΦΚΑ.
Στο άρθ. 71 παρ. 5. Η έδρα του Λ/Χ Αγίου Όρους να επιτρέπεται να δηλώνεται ως τόπος επιλογής αφού τόπος επιλογής μπορεί να είναι η Υπηρεσία που υπηρετεί το στέλεχος. Αρθ. 28 παρ. 1β. Επίσης ζητάμε την αναβάθμιση του Λ/Φ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ σε Λ/Τ
Το άρθ. 72 παρ. 4 που αφορά την διαδικασία τοποθετήσεων στα Λ/Τ να τροποποιηθεί (ενημερωθήκαμε από το γραφείο κου ΥΝΑΝΠ ότι αυτό θα γίνει).
Πανελλήνιες – άρθρο 79 – Ζητούμε να υπάρξει μεταβατική διάταξη για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με το υπάρχον σύστημα μέχρι την αποφοίτηση των πρώτων νεοεισερχομένων από το νέο σύστημα προσλήψεων – κατάργηση της Σχολής Υ/Ξ από πολίτες και εισαγωγή μέσα από το Σώμα.
Άρθρο 80 υγειονομική Υποστήριξη Πολιτικών Υπαλλήλων από ιατρείο ΥΝΑΝΠ. Δεν μπορεί να γίνει συνταγογράφηση. Δεν υπάρχει σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Άρθρο 107 ΚΕΕΠ. Ο μετασχηματισμός όπως ονομάζεται του συστήματος εποπτείας πλοίων θα πρέπει να εξυπηρετεί νέες ανάγκες και δικαιολογημένες μεταρρυθμιστικές προτάσεις και όχι να υπαγορεύεται από τον απεγκλωβισμό από δυσάρεστα γεγονότα όπως η βύθιση του πλοίου «Αγ. Ζώνη» και η ρύπανση που ακολούθησε. Αν αυτό εντάσσεται σε μία από αυτές δηλ. τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις τότε θα αναμένουμε στην πράξη την ορθότητα των επιλογών. Όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο κομμάτι που αφορά τα ΤΚΕΠ αυτά θα πρέπει να παραμείνουν στις Λιμενικές Αρχές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Άρθρο 114 να απαλειφθεί γιατί καταδικάζει εξ προοιμίου και στοχοποιεί τα στελέχη του Σώματος.
Άρθρο 115 να απαλειφθεί. Δεν είναι δυνατόν τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ να υπόκεινται σε τόσους ελεγκτικούς μηχανισμούς ΥΕΥ – ΜΕΕ – ΣΕΕ – Συν. Πολίτη κτλ.
Επιπρόσθετα ζητάμε να συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου οι κάτωθι τροπολογίες:
Α. Ρύθμιση θεμάτων ΤΑΛΣ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζονται εισφορές υπέρ του ταμείου και το ποσοστό των αποδοχών για το καθορισμό του εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους.
Β. Ρύθμιση για τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μετονομάζονται σε Τμήματα Ειδικών Αποστολών/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Επίσης διασφαλίζεται η οργανωτική-διοικητική-επιχειρησιακή αυτοτέλειά τους προσβλέποντας στην βελτίωση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας.
Γ. Ρύθμιση θεμάτων κανονισμού εργασίας και πενθημέρων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύονται οριστικά θέματα τα οποία έχουν αποτελέσει σημείο τριβής και λανθασμένων ερμηνειών και τα οποία λειτουργούν σε βάρος της υπηρεσιακής απόδοσης των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Όλα τα παραπάνω είναι αναγκαία προκειμένου το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ να μπει σε τροχιά εκσυγχρονισμού και αναμόρφωσης ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας για τα στελέχη του.
Για το Δ.Σ. 
    Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας
   Δριβάκος Γεώργιος        Καμβύσης Σαράντος


12 Νοε 2017

Πρόσκληση ΚΕΘΑ για κατάθεση λουλουδιών στο ηρώο του ΠολυτεχνείουΠΡΟΣ: Τα μέλη των ΔΣ φορέων αποστράτων & ε.ε. συναδέλφων

Συνάδελφοι
Η ΚΕΘΑ
  • τιμώντας τους αγωνιστές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά της στρατιωτικοφασιστικής δικτατορίας,
  • θέλοντας να συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης  για την κορυφαία αυτή στιγμή της αντιδικτατορικής πάλης  και
  • συνεχίζοντας τον αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, μαζί με την τεράστια δύναμη του λαού (των οικογενειών μας, των συγγενών και φίλων)
δίνει κι πάλι αγωνιστικό ραντεβού και συνέχεια στον αδικαίωτο αγώνα για "Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία - Εθνική Ανεξαρτησία",  «έξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ»!

Έτσι κι εφέτος, η Κίνηση απευθύνει κάλεσμα προς τους φορείς ε.ε. & ε.α.αλλά και μεμονωμένους συναδέλφους που πιστεύουν, όπως εμείς, ότι το μήνυμα του ξεσηκωμού του Νοέμβρη του 1973 για μια καλύτερη κοινωνία, είναι ολοζώντανο και σήμερα, να συνεχίσουμε την παράδοση ετών και να καταθέσουμε μαζί λίγα λουλούδια στο ηρώο του Πολυτεχνείου την Πέμπτη 16 Νοεμ. ώρα 13.00 (συνάντηση ώρα 12.30 στη γωνία Στουρνάρη και Πατησίων).

Η γραμματεία της ΚΕΘΑ