22 Ιαν 2014

Αξιολόγηση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων


Αξιολόγηση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων απο 4 καθηγητές διεθνούς κύρους.

Μεγάλη επιτυχία για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων  η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, που έγινε από τέσσερις αναγνωρισμένους στην διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα καθηγητές.

Μετά τον τετραετή κύκλο της εσωτερικής (αυτο-)αξιολόγησης, ακολούθησε η αξιολόγηση από τετραμελή Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). 
Η επιτροπή αποτελείτο από τέσσερα μέλη της διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητος αναγνωρισμένου κύρους.

Υπενθυμίζεται ότι τα Α.Σ.Ε.Ι., ως ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, υπόκεινται σε διαδικασίες αξιολόγησης με βάση τον Ν.  3443/2006.

Στην περίπτωση της Σ.Ν.Δ., που είναι το πρώτο Α.Σ.Ε.Ι. που αξιολογείται, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής ήδη από το 2009. Η δοκιμαστική εφαρμογή στη Σχολή είχε ξεκινήσει νωρίτερα, το 2007.
Επί της ουσίας η αξιολόγηση (εσωτερική και, κυρίως, εξωτερική) είναι ένα πολύτιμο "εργαλείο" για την υποστήριξη του έργου όλων των συνιστωσών της Σχολής. Αρκεί να γίνουν οι σωστές "αναγνώσεις" και να ενεργοποιηθούν τα κατάλληλα αντανακλαστικά.


Οι υπογράφοντες Εμπειρογνώμονες είναι οι  Professor em. George Yadigaroglu, ΕTH-Zurich, Switzerland , Dr. Fivos Andritsos European Commission, Joint Research Centre (JRC) , Institute for the Protection and Security of the Citizen, Professor Fokion Egolfopoulos Department of Aerospace & Mechanical Engineering Viterbi School of Engineering, University of Southern California, US, και Dr. Dimitris Konovessis , Senior Lecturer, Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Nanyang Technological University, Singapore. 

(Πηγή OnAlert )