14 Ιαν 2017

«Οι Εξελίξεις στην Κύπρο και το Αιγαίο, Ανταγωνισμοί και Κίνδυνοι για την Ειρήνη»

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ και η Κ.ΕΘ.Α. (Κίνηση για την Εθνική Άμυνα), μετά από πρόταση της τελευταίας, διοργανώνουν από κοινού, ανοικτή σύσκεψη με θέμα:
«Οι Εξελίξεις στην Κύπρο και το Αιγαίο, Ανταγωνισμοί και Κίνδυνοι για την Ειρήνη»